Privacybeleid

Het VFL en jouw persoonlijke gegevens

U kunt de webpagina's van het Vlaams Fonds voor de Letteren (VFL) bezoeken zonder dat u persoonlijke gegevens moet ingeven. In sommige gevallen hebben wij of onze partners wel bepaalde gegevens nodig om u een betere service te kunnen verlenen. Wanneer u ons dergelijke informatie wil geven (bv. naam, adres, e-mail), wordt u eerst door ons geïnformeerd over de manier waarop deze gegevens gebruikt zullen worden en kunt u dan bevestigen. U kunt ook onze publieke lijst van technische procedures opvragen.

 

De term "Persoonlijke Informatie" omvat alle informatie om de identificatie van een individu mogelijk te maken of te vergemakkelijken. Het VFL verklaart en garandeert zich strikt te houden aan de wetten op de gegevensbeveiliging en andere toepasbare wetten.


Het VFL en veiligheid en kwaliteit van informatie

Het is onze bedoeling om de kwaliteit en de integriteit vanuw persoonlijke gegevens te vrijwaren. We hebben hiervoor de nodige technische en organisatorische voorzieningen getroffen, bv. het coderen van mails of persoonlijke gegevens die op onze websites ingevoerd worden.

 

Het VFL voert zo snel mogelijk elke dooru gewenste wijziging van de persoonlijke gegevens uit.

 

Uw hulp is van onschatbare waarde, bv. om te verzekeren dat de wijzigingsaanvragen teruggestuurd worden naar het adres van de verzender.


Het VFL en gebruikte technologieën (Cookies, Web beacons)


Af en toe verzamelen wij informatie over de bezoekers van onze online-diensten om onze internetdienst en onze andere online-diensten te verbeteren en om beter te kunnen inspelen op de behoeften van onze klanten. Dit gebeurt volledig anoniem zodat identificatie onmogelijk is. Wij gebruiken zogenaamde cookies om de kwaliteit van onze dienst te verhogen.


Cookies zijn gegevens die door uw browser opgeslagen worden. Dankzij deze cookies kunnen wij u bij elk toekomstig bezoek aan onze websites persoonlijk behandelen. Wanneer u niet wenst dat deze cookies bijgehouden worden op uw browser, moet u dit gewoon in uw browser aanpassen. Raadpleeg hiervoor de gebruikersdocumentatie van de browser.


Het VFL en technologieën voor gegevensbeveiliging

Dankzij nieuwe technische ontwikkelingen hebben de gebruikers meer controle over hun persoonlijke gegevens. Wanneer dit door de aard van de gegevens nodig is, zal het VFL al het mogelijke doen om aan de gebruikers aanvaardbare opties te bieden.


Het VFL en veiligheid voor kinderen

De VFL-website bevat geen of nauwelijks informatie voor kinderen. Kinderen mogen op de VFL-website geen persoonlijke informatie ingeven zonder toestemming van hun ouders of een voogd. Wij vragen dan ook aan de ouders en voogden om de kinderen duidelijk te informeren over een veilig en verantwoordelijk gebruik van hun persoonlijke informatie.

 

Wij willen ons houden aan alle wetten en bepalingen hieromtrent.
Elke inbreuk die aan het licht komt, zal onderzocht en vervolgd worden door het VFL.


Wettelijke bepalingen

Geen inhoudsgaranties

De VFL-website bevat links naar websites die door derden beheerd worden. Het VFL selecteert deze websites zo zorgvuldig mogelijk. Onze organisatie kan niet aansprakelijk gesteld worden voor de inhoud van deze websites en kan niet instaan voor de conformiteit van de informatie met de toepasselijke wetten op de gegevensbeveiliging.

 

Alle informatie op onze website wordt nauwgezet gecontroleerd door het VFL of onze partners. Het VFL noch de betrokken derden kunnen garanderen dat deze informatie juist, volledig en up-to-date is.


Geen consulting

De informatie op de webpagina's van het VFL is niet bedoeld als individuele consulting.
Gelieve voor consulting persoonlijk of telefonisch contact op te nemen met onze medewerkers.


Gebruik van internetpagina's

De inhoud en de lay-out van de internetpagina's van het VFL zijn beveiligde intellectuele eigendom. Elke vorm van reproductie moet vooraf goedgekeurd worden door het VFL.

 

Ons beleid inzake gegevensbeveiliging zal vanzelfsprekend mee evolueren met het internet zelf. Wijzigingen inzake ons veiligheidsbeleid en de door ons toegepaste databeveiliging worden zo snel mogelijk op deze pagina meegedeeld.


Vorige Volgende Afdrukken Doorsturen