Over het VFL

Algmeen

Het Vlaams Fonds voor de Letteren, een Vlaamse Openbare Instelling, promoot de Nederlandstalige literatuur in België en in het buitenland. De nadruk ligt op de literaire productie van Vlaamse auteurs.

 

 

Buitenlandbeleid

Het buitenlandbeleid van het Vlaams Fonds voor de Letteren is in de eerste plaats een vertaalbeleid. De promotie van de literatuur uit Vlaanderen dient zo veel mogelijk kwaliteitsvolle buitenlandse vertalingen te genereren.

 

De buitenlandwerking wordt verzekerd door 3 stafmedewerkers, elk gespecialiseerd in hun genres, een projectmedewerker en een dossiermedewerker. Deze medewerkers bereiden de aanvraagdossiers voor, vragen advies aan hun respectieve adviescommissies en nemen gezamenlijk beslissingen tijdens het buitenlandoverleg. Hun beslissingen worden bekrachtigd door de directeur, en later door het beslissingscollege. Daarnaast promoten zij actief de Vlaamse literatuur in het buitenland tijdens hun aanwezigheid op vakbeurzen en in contacten met buitenlandse uitgevers.

 

Om buitenlandse vertalingen te genereren beschikt de buitenlandwerking over een aantal subsidieregelingen: een vertaalsubsidie, een subsidie voor geïllustreerde boeken, een productiesubsidie en een reisvergoeding.

 


Internationale samenwerking

Het VFL werkt nauw samen met het Nederlands Letterenfonds. Samen publiceren en verspreiden beide fondsen informatie over de literaire activiteit in Vlaanderen en Nederland. Kwaliteitsvolle vertalingen in het Engels, Frans en Duits worden tweejaarlijks bekroond. Occasioneel zijn er gezamenlijke presentaties van vertaald Nederlandstalig literair werk op buitenlandse festivals.

 

Beide fondsen bundelen hun krachten met de Taalunie en het Expertisecentrum Literair Vertalen (ELV) met als doel een proactief en grensoverschrijdend vertaalbeleid.

 

Het VFL is aanwezig op de internationale boekenbeurzen van Frankfurt, Londen, Parijs en Bologna. Op die vakbeurzen en voor bepaalde projecten wisselt het VFL met buitenlandse literaire fondsen, culturele organisaties en overheidsdiensten kennis en informatie uit.

 

In overleg met de Vlaamse vertegenwoordigers steunt het VFL interessante internationale podia of manifestaties. Via de nieuwsbrief Arts Flanders informeert het VFL samen met de vijf culturele steunpunten het internationale publiek over de Vlaamse kunsten.


Vorige Volgende Afdrukken Doorsturen