Subsidies

Het Vlaams Fonds voor de Letteren helpt de Vlaamse literatuur op de wereldkaart te zetten, en doet dat onder meer via subsidies voor uitgevers en auteurs.

 

Het VFL ondersteunt buitenlandse uitgeverijen die een titel van een Vlaamse auteur uitgeven met vertaal- en productiesubsidies. Voor theaterteksten en geïllustreerde boeken (prentenboeken en strips) gelden bijzondere voorwaarden.

 

Ook de reiskosten van auteurs die naar het buitenland reizen om hun vertaalde werk te promoten, kunnen door het VFL worden vergoed.

 

De bovengenoemde subsidie wordt toegekend in overeenstemming met de Verordening (EG) Nr 1998/2006 van 15 december 2006 betreffende de toepassing van de artikelen 87 en 88 van het Verdrag  op de de-minimissteun (Publicatieblad L 379 van 28 december 2006).

Daarom zullen uitgevers die vertaal- of productiesubsidies ontvangen gevraagd worden een verklaring te ondertekenen die bevestigt dat het totale bedrag van de de-minimissteun dat aan hen toegekend werd over een periode van drie belastingjaren het bedrag van 200.000 euro niet overschreed.

 


Vorige Volgende Afdrukken Doorsturen