Subsidies voor vertalingen uit het Nederlands

Buitenlandse uitgevers en tijdschriften die literair werk van een Vlaamse auteur in vertaling willen publiceren, komen in aanmerking voor een vertaalsubsidie. De vertaalsubsidie moet het de uitgever mogelijk maken een redelijk honorarium aan de vertaler te betalen. Een vertaalcontract en een bewijs van betaling zijn daarom subsidievoorwaarden.

 

De subsidie kan worden aangevraagd voor alle literaire genres: proza, verhalende non-fictie, essay, poëzie en kinder- en jeugdboeken. Voor theaterteksten, strips en prentenboeken gelden specifieke subsidieregelingen.

 

De vertaalsubsidie bedraagt maximaal 60% van de vertaalkosten, maar kan in geval van klassiekers en poëzie de volledige vertaalkost dekken. 

 

Uiterst belangrijk voor het Vlaams Fonds voor de Letteren is de kwaliteit van de vertaling. Daarom stelt het VFL, samen met de collega's van het Nederlands Letterenfonds, lijsten samen met geaccrediteerde literaire vertalers. Als een uitgever toch met een andere literaire vertaler wil werken, wordt de vertaalkwaliteit van zijn werk eerst beoordeeld.

 


Vorige Volgende Afdrukken Doorsturen