Reglementen vertaalsubsidies online

De nieuwe reglementen en aanvraagformulieren voor vertaal- en productiesubsidie, subsidie voor de vertaling van geïllustreerde boeken en auteursbezoeken staan op de website van het Vlaams Fonds voor de Letteren. Ze gelden vanaf 1 januari 2012. De grootste wijziging bestaat erin dat subsidiebedragen voor die eerste drie regelingen niet meer in twee delen worden uitbetaald, maar in één keer, nadat het boek is verschenen.


Als een dossier wordt goedgekeurd, zal de uitgever die het heeft ingediend net als vroeger een brief ontvangen met daarin het voorlopig vastgestelde subsidiebedrag. Het definitieve subsidiebedrag wordt vastgelegd op het moment dat het VFL een bepaald aantal exemplaren van het vertaalde boek heeft ontvangen, samen met een betalingsbewijs van de opgegeven vertaalkosten aan de vertaler. Bij productiesubsidie en subsidie voor geïllustreerde boeken bezorgt de uitgever ook nog de factuur van het drukken. Het definitieve subsidiebedrag, dat nooit hoger kan zijn dan het voorlopige bedrag, wordt dan in één keer uitbetaald aan de aanvrager.

 

> De verschillende reglementen kan u nalezen op de website van het VFL…

gepubliceerd op: 2015-12-16

Vorige Volgende Afdrukken Doorsturen